Tilsyn og godkendelse

 

Socialtilsyn Nord har fra 1. januar 2014 ansvaret for at godkende og føre driftstilsyn med sociale tilbud og plejefamilier beliggende i de nordjyske kommuner, Silkeborg Kommune og Region Nordjylland.

Der henvises i øvrigt til www.tilbudsportalen.dk hvor hele godkendelsen af Bækkebo er beskrevet.

På hjemmesiden kan du læse mere om det nye socialtilsyn i Nordjylland, finde information for tilbud og plejefamilier, takster, kontaktoplysninger på Socialtilsyn Nord og meget mere.

Hvis du ønsker at komme i kontakt med Socialtilsyn Nord, kan du benytte dig af nedenstående kontaktmuligheder.

Hovedtelefonnummer til Socialtilsyn Nord
Tlf.: 72 33 69 30

Kontortid er mandag-torsdag kl. 9-15 og fredag kl. 9-12.

Hovedpostkassen til Socialtilsyn Nord
Socialtilsynnord@hjoerring.dk

Ønsker du at sende sikker post kan du se mere her.