Rådgivnings-, Kursus- og Konsulentafdeling

 

På Bækkebo har vi siden 1989 oparbejdet rigtig meget viden om mennesker med autisme og lignende udviklingsforstyrrelser. Vi har medarbejdere med pædagogisk, ergoterapeutisk og psykologisk uddannelse, der ud over en bred teoretisk viden, også har praktisk erfaring med målgruppen.

Ud over den gruppe medarbejdere der er ansat i rådgivnings-, kursus- og konsulentafdelingen, har afdelingen mulighed for at trække på eksterne samarbejdspartnere.

Rådgivnings-, kursus- og konsulentafdelingen kan tilbyde følgende:

  • Psykologisk testning inden for det intellektuelle, sociale, personlige og kontaktmæssige felt.
  • Samtaler og supervision for forældre og personalegrupper.
  • Samtaler og observation/samvær med barnet, den unge eller voksne.
  • Samtaler med forældre/plejeforældre.
  • Samtaler med fagpersoner, der kender personen.
  • Introduktion i forståelse af mennesker med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
  • Introduktion af støttesystemer som pictogrammer, digitalbilleder, skriftlige skemaer mv.