Supervision

 

På Bækkebo benytter medarbejderne 2 former for supervision og undervisning.

Ekstern supervision/undervisning: Her kan vi benytte fagfolk som psykiater, psykologer eller andre med specifik viden om målgruppen, enten til undervisning eller supervision.

Intern supervision: Det faste personale er opdelt i kollegial supervisionsgrupper der mødes hver anden uge. Medarbejderne er efteruddannet i at give og modtage supervision.

Intern undervisning: Medarbejdere sætter sig grundigt ind i et tema og underviser kolleger på fællesmøder.