Medarbejdere

 

På Bækkebo er der ansat medarbejdere svarende til 28,4  fuldtidsstillinger. Der er tale om medarbejdere der alle har en uddannelsesbaggrund som pædagog, ergoterapeut, lærer eller psykolog.

Ligeledes har de praktiske medarbejdere en uddannelsesbaggrund der svarer til deres jobbeskrivelse på Bækkebo. Der ud over har alle medarbejdere en efteruddannelse der er relateret til at arbejde med mennesker med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Hvis vi ser bort fra tilkaldevikarer, har over halvdelen af medarbejderne været ansat i mere end 12 år på Bækkebo.