Teacch metoden

Teacch (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children) Oversat til dansk betyder Teacch: Behandling og uddannelse af autistiske og beslægtede handicappede børn. Som udgangspunkt handler denne form for specialpædagogik om, at skabe størst mulig struktur og forudsigelighed i den enkelte aktivitet, den næste aktivitet og for nogle, hele dagens og måske ugens aktiviteter, alt efter behov.

  • At gøre aktiviteter synlige via billeder, piktogrammer, manualer, tidsvisualisering, opgaveopdeling m.v.
  • At skabe forståelse for aktivitetens: – Omfang, mål og delmål? – Hvor foregår aktiviteten? – Med hvem foregår aktiviteten? – Hvor lang tid tager aktiviteten? – Overgang fra en aktivitet til næste aktivitet.

Metoden er en international anerkendt metode for personer med autisme. Metoden er beboerne behjælpelig, med at skabe struktur samt forudsigelighed alt efter behov i: – Den enkelte aktivitet – Dagens aktiviteter – Ugens aktiviteter – Månedens aktiviteter – Årets aktiviteter. Evnen til at skabe struktur er netop et af de funktionstab som personer med autisme ikke eller kun delvis er i besiddelse af. Derfor er det afgørende og med stor effekt når beboerne bl.a. får denne hjælp.