KRAP

 

Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik, forkortet KRAP. Den pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i den anerkendende tilgang til andre mennesker, ved en systematisk inddragelse af de kognitive teorier og behandlingsformer samt ved en udpræget vægtning af det positive, det som virker.

To håndboldhold, som begge spillede på samme niveau, blev udsat for et forsøg. Mellem deres kampe fik begge hold mulighed for at se optagelser af deres præsentation, blot med den forskel, at der blev sat et forskelligt fokus. Hold 1 så en optagelse, der kun viste deres bedste præsentationer, mens hold 2 så en optagelse, der kun viste deres fejl. Det viste sig, at begge hold forbedrede deres præsentation. Men det mest interessante var, at de to hold ikke forbedrede sig lige meget. Hold 1, der kun havde set optagelser af deres bedste skud, bedste mål osv., forbedrede deres præsentation dobbelt så meget som hold 2.

Forsøgene er siden blev gentaget mange gange, bl.a. ved universitetet i Wisconsin, men samme resultat, og det synes at vise, at vi lærer og udvikle os mere af vore ressourcer end af vor fejl. Det gør vi bl.a., fordi vores tænkning bliver præget i to forskellige retninger: enten bliver den rettet mod det vi mangler, eller også mod det vi er gode til.

Det er denne erkendelse, KRAP har taget udgangspunkt i.

KRAP er et forholdsvis nyt, integreret pædagogisk system, som udspringer af mange års praksiserfaring. Hensigten med KRAP er at få værktøjer, der sikrer, at vi i praksis kan arbejde ud fra et anerkendende og ressourcefokuseret syn, som respekterer det enkelte menneskes egen konstruktion af verden. Ved hjælp af konkrete værktøjer og metoder kan vi bibringe hinanden, en større personlig og social kompetence, så vi bedre kan udfolde os socialt og samfundsmæssigt og herigennem opnå en højere livskvalitet. Nå vi taler om mennesker udfordret af særlige behov vil KRAP nemlig fjerne fokus fra “det, der er galt” og i stedet sætte fokus på det, som igangsætter eller befordrer udvikling – altså hvilke kompetencer skal læres og hvilke færdigheder og forståelser skal udvikles.