Handleplan i spil

 

“Handleplan i praksis”

“Handleplan i praksis” er en organiseret praktisk metode for medarbejderne til at holde focus på de opstillede mål og delmål i handleplanen. Metoden tager udgangspunkt i at kategorisere handleplanens mål, således at medarbejderne / pårørende har fokus på hvor langt beboeren er kommet i processen.

Handleplanens mål kategoriseres ud fra følgende: Rød: Absolut vigtig (her ligger der et potentiale der kan udvikles). Orange: Meget vigtig (potentialet er udviklet, men kræver træning). Grøn: Vigtig at vedligeholde (potentialet er blevet til en kompetence der skal vedligeholdes). Vigtige observationer vedr. beboerne der kan være handleplans potentiale, beskrives i vores interne IT system ( B.B. journal )

Hver beboer har sin egen “Handleplan i praksis”. Fysisk er det et stykke A4 papir, hvor udviklingsområderne er beskrevet (f.eks. kommunikation, forestillingsevne, socialt samspil, perception, sansning o.s.v.). “Handleplan i praksis” er med i.f.m. gennemgang af beboerne på gruppemøde hver 14. dg. Her er der mulighed for at italesætte om en Rød er blevet til Orange eller Orange til Grøn o.s.v.

At alle de mennesker der er omkring beboerne får fokus på aftalte indsatsområder. At evt. nye indsatsområder bliver synliggjorte og vægtet i kategorier.

At beboernes udviklingspotentiale bliver genstand for løbende fokus og evaluering. At indsatsområderne bliver synlige for alle de mennesker der er omkring beboerne. Aktiv opfølgning af processen og tidslinien i beboernes udviklingsproces. Tydelighed af ovenstående i.f.t. formidling til myndigheder.