Forældresamarbejde

 

På Bækkebo ser vi det som en af vores vigtigste opgaver at fastholde og om muligt udvikle beboernes netværk. Forældre, pårørende og venner er for de fleste mennesker en vigtig forudsætning for at skabe helhed i livet. Som forældre kan det være en stor udfordring at overgive omsorgsansvaret for deres barn til fremmede. Mange børn med autisme og lignende udviklingsforstyrrelser er på mange områder ikke udviklet alderssvarende. Som forældre til normal udviklet unge der fylder 18 år kan det give god mening at den unge flytter hjemmefra og skal forsøge at opbygge en voksentilværelse og frigøre sig fra forældrenes indflydelse. Anderledes er det med unge mennesker med autisme og lignende udviklingsforstyrrelser. Her kan der være tale om et ungt menneske på 18 år, der på flere områder har et udviklingstrin som et barn på 5 eller 7 år. Børn i den alder vil de færreste forældre finde naturligt at skulle flytte hjemmefra.

Vi har en stor forståelse for forældres bekymring over, at de nu har truffet beslutning om at deres barn skal have et tilbud uden for hjemmet. Når alt kommer til alt bunder de største bekymringer hos forældre. Kan de nu også have tillid til de medarbejdere der skal til at overtage nogle af de omsorgsfunktioner, som de har haft som forældre? Er det nogle ordentlige og ansvarsfulde mennesker?  Hvem skal købe tøj ? Husker de at tøjet ikke må være plettet? Hvordan bliver der sagt god nat? Husker de medicinen? Kan de aflæse kropssproget? Husker de de varme sokker? Og 1000 andre spørgsmål.

Svaret er: Medarbejderne på Bækkebo ved rigtig meget om mennesker med autisme og lignende udviklingsforstyrrelser. Forældre ved rigtig meget om deres børn. Kombinerer vi den viden i et samarbejde, hvor der hele tiden aftales hvem der gør hvad har vi erfaring for, at der udvikles et samarbejde med stor gensidig glæde og respekt.

Når en ny beboer flytter ind på Bækkebo er det vores erfaring,  at det oftest er en større udfordring for forældre, end det er for beboeren der flytter ind. Det er helt ok. Forældre er velkommen til at være på Bækkebo i det omfang det er nødvendigt, for at have vished for at deres barn kommer godt i gang med en dagligdag. Efterfølgende er forældre, pårørende og venner altid velkommen til at “kigge” ind. Hvis der opstår bekymring, spørgsmål eller andet lægger vi vægt på, at medarbejderne eller ledelsen kontaktes straks.