Om autisme

 

Hvad er Autisme Spektrum Forstyrrelse?

Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) er en fællesbetegnelse for alle diagnoser inden for en gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Børn med ASF har almindeligvis ikke noget synligt handicap. Udviklingen er præget af kommunikations- og sprogforstyrrelser samt af stereotypier, ritualer og/eller særinteresser.

Mennesker med ASF kan samtidig have andre handicap, sygdomme eller udviklingsforstyrrelser. Det kan f.eks. være OCD, Tourettes syndrom, ADHD eller søvnforstyrrelser.

Omkring én procent af befolkningen har ASF. Forekomsten er stigende, hvilket formentlig skyldes øget opmærksomhed og viden på området, men også at mennesker med ASF ofte falder igennem samfundets voksende krav til sociale evner og hurtig omstilling.

 

Hvad er autismespektret?

Man bruger ordet autismespektrum, fordi ordet autisme ikke dækker. Der findes flere former for autisme, og det udtrykkes bedst ved at tale om autisme som en spektrumtilstand.

For at barnet får stillet diagnosen, skal det have vanskeligheder inden for tre områder, som kaldes triaden:

•Afvigelser i forestillingsevnen

•Afvigelser i kommunikationen

•Afvigelser i det sociale samspil

 

De fire diagnoser inden for autismespektret er:

•Infantil autisme

•Atypisk autisme

•Gennemgribende udviklingsforstyrrelse uspecificeret

•Aspergers syndrom

 

Infantil autisme:

De fleste børn med infantil autisme får som regel stillet diagnosen inden treårsalderen. I de fleste tilfælde har de dog vist tegn på tilstanden allerede som helt spæde. Nogle mennesker med infantil autisme  har begavelsesmæssige vanskeligheder. Mennesker med infantil autisme har vanskeligheder inden for alle punkter i triaden.

 

Læs mere på www.autisme.dk

og i pjecen Autisme Spektrum Forstyrrelse

 

Aspergers syndrom:

Mennesker med Aspergers syndrom er normaltbegavede, og de har ikke sproglige vanskeligheder. Deres sproglige udvikling kan dog være meget anderledes. For eksempel kan de begynde at tale enten meget tidligt eller meget sent, og deres sprog bærer præg af en anderledes måde at tænke på.

Mennesker med Aspergers syndrom har problemer med de to punkter i triaden, der drejer sig om socialt samspil og infleksibilitet.

Mennesker med Aspergers syndrom får som regel deres diagnose lidt senere end børn med infantil autisme, fordi syndromet som regel først opdages, når de begynder i skolen, hvor der bliver stillet større sociale krav til børn.

 

Læs mere på www.autisme.dk

og i pjecen Aspergers syndrom