Værdigrundlag og pædagogik

 

På Bækkebo tænker vi, at sproget skaber mere end det benævner. Vi tror på, at hele vores sociale interaktion skabes, i den måde vi taler til og om hinanden. Der er derfor stort fokus på, at vores tilgang til beboere, deres familier og netværk samt kolleger foregår  med en respektfuld og anerkendende tilgang. Vi tror grundlæggende, at vi mennesker lærer mere af succes end af fiasko.

Det indgår i medarbejdernes ansættelseskontrakter, at man som ansat på Bækkebo har forpligtet sig til at omgås beboere, familie, netværk samt kolleger med en omgangstone, der fremmer et godt og udviklende miljø.

Pædagogisk praksis på Bækkebo udspringer af de tanker vi gør os – før vi gør noget. På Bækkebo har vi hentet inspiration ud fra tre teorier. Medarbejderne er igennem mange år efteruddannet indenfor flg:

  • Systemisk tænkning.
  • TEACCH tankegangen.
  • KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende, Pædagogik).