Ledige stillinger

 

På Bækkebo søger vi snarest muligt en uddannet medarbejder, til en fast stilling på 37 timer.

Du skal primært være tilknyttet afdeling 28, som er en mindre og velfungerende afdeling med 4 beboere. Beboerne er mobile og har på forskellig vis brug for støtte til ADL. Alle har hver deres dags- og aktivitetsplan, hvor en del af aktiviteterne foregår på Bækkebos interne dagtilbud eller i ekstern praktik.

Som medarbejder i afdeling 28 ligger dele af din arbejdsdag også i dagtilbuddet, hvor du bidrager til de daglige beskæftigelses- og aktivitetstilbud. Arbejdstiden ligger i dag, aften – og nattetimerne, med rådighedsvagt, samt hver 2. weekend.

Bækkebo er en selvejende institution, som tilbyder kombineret dag- og døgntilbud til unge og voksne med primært autisme spektrum forstyrrelser.

På Bækkebo bor der pt. 15 beboere, fordelt på to matrikler. Det gælder for alle beboere, at de i høj grad har brug for støtte og vejledning i hverdagen, for at sikre trivsel og udvikling i dagligdagen. Dette opnås bl.a. via struktur, forudsigelighed og genkendelighed. Om det er i bo- eller beskæftigelsestilbuddet er indsats og aktiviteter målrettet den enkelte beboers funktionsniveau, evner, motivation og interesse.

Den faglige tilgang på Bækkebo bygger på TEAACH og KRAP, som begge tager udgangspunkt i den kognitive og den strukturerede pædagogik, hvor fokus ligger på det ressourceorienterede og en faglig nysgerrighed, i samarbejdet med beboerne.

Vi forestiller os, at du er mental robust, omsorgsfuld og anerkendende i din tilgang til mennesker. Du er reflekterende, har udprægede samarbejdsevner og er en god kollega.

Vi kan tilbyde følgende:

  • Stor grad af faglighed
  • Undervisning og vejledning
  • Kollegial supervision
  • Ordnede løn- og ansættelsesforhold
  • Pensionsordning og sundhedsforsikring
  • En engageret og tværfaglig medarbejdergruppe
  • Stor opbakning og engagement fra pårørende

Hvis du har erfaring med arbejde inden for autismespektret, vil det være en fordel, men ikke et krav. Vi sørger for den nødvendige introduktion til arbejdet med målgruppen og for daglig sparring med kollegaer.

Har ovenstående vakt din interesse så send os en ansøgning. Ansøgningen sendes, med vedhæftet kopi af eksamensbevis(er), udtalelser og andet der kan understøtte, til info@baekke-bo.dk , senest søndag den 25. august.

Har du uddybende spørgsmål til stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Bettina Nørgaard Pedersen på bettinanp@baekke-bo.dk eller forstander Helle Rødbro på heller@baekke-bo.dk.

Pga. ferie besvares spørgsmål fra den 12. august.