Ledige stillinger

Forstander

Evner du både at være overordnet ansvarlig for drift og udvikling og samtidig skabe tillid mellem dig, dine kolleger, de tilknyttede borgere og pårørende?

Virksomheden

Bækkebo er et kombineret dag- og døgntilbud for mennesker med autisme og lignende udviklingsforstyrrelser. Hos Bækkebo tilbydes der både intern og ekstern undervisning og arbejdstilbud for de tilknyttede beboere, herunder bl.a. skolefag, kreative værksteder, fysiske aktiviteter samt praktik.

Bækkebo blev etableret i Haverslev tilbage i august 1989. Dengang startede Bækkebo med 4 beboere, men sidenhen er naboejendommene Vestbygade 26 og 28 blevet tilkøbt. I 2011 blev villaen på Vestbygade 27 revet ned for at give plads til et nyt lejlighedskompleks med 13 lejligheder og fælles arealer for 2 beboergrupper, der hver har adresse på henholdsvis Vestbygade 27 og 27a. Der er i dag 15 beboere i afdelingerne, samt mulighed for at modtage eksterne dagbrugere. Bækkebo har både pædagoger, psykolog, psykiater, ergoterapeuter, sygeplejerske og musikterapeut ansat, i alt svarende til 28,4 fuldtidsstillinger.

I dag bliver Bækkebo drevet som fond efter servicelovens § 103, § 107 og § 108.

Læs gerne mere om Bækkebo her.

Jobbet

Da den nuværende forstander efter mere end 29 års ansættelse har valgt at gå på pension, søges en forstander med reference til bestyrelsen. Forstanderen bliver overordnet ansvarlig for drift og udvikling af Bækkebo, herunder;

 • Økonomistyring og administration:
  • Budgetlægning og årsregnskab
  • Budgetopfølgning – sikre økonomisk overblik
  • Kontakt til f.eks. revisor, forsikringsmægler etc.
  • Udarbejdelse af nyhedsbreve til forældre og pårørende
  • Bygningsdrift
 • Personaleledelse:
  • Daglig ledelse af personalet
  • Sikre kompetenceudvikling af medarbejderne
  • Rekruttering
  • Persondatahåndtering
  • Arbejdstilsyn og arbejdsmiljø
 • Tilsyn:
  • Socialtilsyn, efter kvalitetsmodellen
  • Medicintilsyn
  • Individuelt kommunalt tilsyn, i henhold til §85
  • Fødevaretilsyn, kantine og hønsehold
  • Brandtilsyn

Din profil

Vi søger en erfaren leder, der har en uddannelse som pædagog – gerne med en efteruddannelse i den systemiske tilgang. Din faglige erfaring kommer fra specialområdet, og har du tidligere erfaring fra autismeområdet, er det bestemt en fordel.

Du har gode IT-kompetencer og er vant til at benytte forskellige IT-værktøjer i dagligdagen.

Du begår dig ubesværet på dansk, og hvis du behersker engelsk, er det bestemt en fordel.

Som person er du:

 • struktureret og detaljeorienteret
 • tålmodig og tydelig i din kommunikation
 • selvstændig, men kan få teamet med
 • god til at udvikle og vedligeholde relationer, både internt og eksternt.

Som leder kendetegner det dig, at du er åben, anerkendende og inddragende, men samtidig formår du at sætte retningen og tage beslutninger.

Du tilbydes

Et job, hvor du har mulighed for stor selvstændighed, under hensyntagen til de overordnede krav og forventninger.

En aktiv og engageret bestyrelse, og gode rammer for beboere, medarbejdere og pårørende.

En høj faglighed i forhold til kerneopgaven omkring Bækkebos drift og beboerne. Særligt har Bækkebo fokus på at skabe gode rammer, relationer og forståelse for både medarbejdere, beboere og pårørende.

Kompetente kolleger med forskellige fagligheder, men som alle har fokus på optimering af opgaver og kvalitet.

Et positivt arbejdsmiljø, hvor samarbejde og den gode stemning vægtes højt.

 

Ønsker du at søge stillingen, følg venligst dette link:

https://www.curia.dk/ledige-stillinger?jobid=20883