Fysiske rammer

 

Vestbygade 26 danner rammen om den største del af dagtilbudet på Bækkebo og råder over ca. 500 m2, hvor Vestbygade 28 råder over ca. 75 m2.

Desuden er der et stort areal der er udlagt til oplevelseshave, urtehave samt areal til brændekløvning m.v.

Bygningerne indeholder:

  • Kantine
  • Køkken
  • Motionsrum
  • Musikrum
  • Kreative værksteder
  • Træ- og betonværksted
  • Undervisningslokaler
  • Kontor og lager
  • Pause rum
  • Massagerum