Dagtilbud

 

Bækkebo’s dagtilbud er godkendt i.h.t. SEL §103 til 19 pladser.

På Bækkebo indeholder dagtilbudet de aktiviteter der foregår på hverdage fra beboerne står op om morgenen til de går i seng om aftenen.

De aktiviteter der kræver mest mental koncentration, ligger først på dagen lige efter motionstilbudene. Bækkebo har et stort udbud af undervisnings- og beskæftigelsestilbud der er målrettet den enkeltes evner, motivation, funktionsniveau samt interesse. Nogle af tilbudene foregår individuelt og andre tilbud i mindre grupper.

Se under aktivitetstilbud, praktik- og jobtræning samt undervisning.