Visitation

 

Indflytning på Bækkebo kan ske på to måder:

  1. Forældre / værge til den beboer der gerne vil have et tilbud på Bækkebo, kontakter hjemkommunen eller Bækkebo.
  2. Hjemkommunen kontakter Bækkebo.

Inden der træffes beslutning om et evt. besøg af kommende beboere, forældre eller sagsbehandlere, fremsendes der efter aftale relevante sagsakter m.v.

På Bækkebo udarbejder vi en vurdering, om en evt. kommende beboer funktionsmæssigt vil kunne matche den gruppe, som hun / han måske skal være en del af. Da der er tale om en bo-gruppe, der formentlig skal bo sammen i mange år er det vigtigt, at der bliver foretaget en grundig vurdering.