Målgruppe

 

Som udgangspunkt henvender Bækkebo’s tilbud sig til voksne mennesker, der kan profitere af autismepædagogik med nøgleord såsom struktur, forudsigelighed og genkendelighed. Se i øvrigt under pædagogik og værdigrundlag.

Målgruppen er voksne mennesker mellem 18 år og pensionsalderen med en diagnose indenfor autisme spektrum forstyrrelser. Typisk for målgruppen er, at de har vanskeligheder indenfor tre områder, som kaldes triaden:

  • Afvigelser i forestillingsevnen
  • Afvigelser i kommunikationen
  • Afvigelser i det sociale samspil

De fire diagnoser indenfor autismespektret er:

  • Infantil autisme
  • Atypisk autisme
  • Gennemgribende udviklingsforstyrrelser uspecificeret
  • Aspergers syndrom