Botilbud

 

Bækkebo´s botilbud er funktionsopdelt således, at beboere der har et nogenlunde ens funktionsniveau bor sammen. Begrundelsen herfor er, at selv om der er tale om individuelle behov giver det nogle pædagogiske fordele at kunne planlægge og gennemføre fælles aktiviteter hvor hele gruppen kan deltage. I en gruppe kan det f.eks. være træning og udvikling af sproget der er et hovedtema, hvor det i en anden gruppe lægges vægt på at udvikle det sociale beboerne imellem.

Bækkebo’s botilbud er godkendt i.h.t. Serviceloven med:

  • § 103 med 19 pladser hvoraf de 15 er interne pladser.
  • § 107 med 5 pladser.
  • § 108 med 10 pladser.

Desuden har Bækkebo mulighed for at etablerer § 85 støtte i eget hjem.