Historie

 

Bækkebo blev etableret i august 1989 og havde således 30-års jubilæum d. 1. august 2019

Tilblivelsen er historien om et forældrepar, der havde brug for et tilbud til deres barn, som det offentlige ikke kunne give.

Else og Tage Christiansen har en datter, der i 1989 var fyldt 20 år. Naturligt nok ønskede Else og Tage Christiansen, at deres datter, i lighed med andre unge mennesker, skulle flytte hjemmefra og have en hverdag med jævnaldrende. Da dette ønske ikke kunne indfries, tog de sagen i egen hånd og købte, for datterens sammensparede penge, huset som var beliggende Vestbygade 27 i Haverslev.

Derefter gik det stærkt med ombygning af huset, ansættelse af forstander og pædagogiske medarbejdere samt indskrivning af 3 øvrige beboere. Efter få måneder købte “Den selvejende institution Bækkebo” huset af Else og Tage Christiansen’s datter.

Bækkebo bliver i dag drevet som fond efter servicelovens § 103, § 107 og § 108. Tage Christiansen har været formand for fondens bestyrelse fra opstarten og indtil 31. december 2019.

Huset startede i 1989 med 4 beboere og sidenhen har Bækkebo tilkøbt naboejendommene Vestbygade 26 og 28. I 2011 blev villaen på Vestbygade 27 nedrevet  for at give plads til et nyt lejlighedskompleks med 13 lejligheder, samt fælles arealer for 2 beboergrupper, der hver har adressen Vestbygade 27 og 27a.